Belevingsonderzoek Park De Blauwe Bergen

WUR studenten hebben de onderzoeksresultaten van hun studieopdracht opgeleverd.

De Provincie: “Het onderzoek is een mooie eerste stap en het resultaat biedt perspectief voor verdere verkenning. Met de gemeente Wageningen, eigenaar van het park de Blauwe Bergen, gaan we in gesprek over de vervolgvraag.”

De onderzoeksrapportage is opgesteld in het Engels, de samenvatting van het onderzoek is ook in het Nederlands te lezen. Er zijn ook factsheets gemaakt, zowel in het Nederlands als in het Engels, waarin met beeld de resultaten zijn verwerkt.

Belevingsonderzoek Park de Blauwe Bergen

In opdracht van de Provincie hebben acht masterstudenten van de WUR een belevingsonderzoek uitgevoerd over het Park De Blauwe Bergen. De resultaten zijn door de studenten in een factsheet verzameld die hieronder is te bekijken.

De factsheet is zowel in het Nederlands als in het Engels opgesteld.

Het zou mooi zijn als dit project gekoppeld kan worden aan het opstellen van een hondenbeleid in Wageningen.

De ondertekenaars van de Peitite ‘Maak park De Blauwe Bergen weer hondenlosloopgebied‘ streven er immers naar dat het gedoogbeleid in het park wordt omgezet in de regel dat het park een veilig en schoon losloopgebied kan zijn voor honden.

Wil je een bijdrage leveren? Neem dan contact met mij op. Hulp is altijd van harte welkom.

Nicole Pluim

Belevingsonderzoek Park De Blauwe Bergen in Wageningen
Belevingsonderzoek Park De Blauwe Bergen in Wageningen

Verslag rondetafelgesprek met burgers

Op 25 oktober 2021 waren tijdens de raadsvergadering aanwezig:

 • Nicole Pluim, petitionaris
 • Ryan Gevers
 • Theo Wolfferink

Het doel van dit gesprek was om de raad te laten weten hoe wij denken over het hondenbeleid in Wageningen. Wij willen graag dat er veranderingen komen en hebben een petitie overhandigd aan de burgemeester van Wageningen, tevens voorzitter van de Raad.

In de bijlage is het verslag te lezen van deze vergadering. Het gaat dan om het deel uit het verslag dat geel is gemarkeerd.

Motie Vreemd over het Hondenbeleid in Wageningen is aangenomen

Op maandag 22 november heeft Lara Minnaard van de Stadspartij een motie vreemd ingediend over het hondenbeleid. De motie is medeondertekend door Petra van Amersfoort van de PvdA, Jan Dijkstra van het CDA en Melissa van der Lingen van Connect.

De motie is ter stemming gebracht in de Raadsvergadering en aangenomen met 18 van 25 stemmen.

Dit betekent dat er gevraagd wordt of het college:

 • Voor de zomer kan komen met een overzicht van de bestaande kosten voor hondenfaciliteiten en de handhaving hiervan.
 • Een werkgroep in kan stellen en met deze het gesprek aan wil gaan over de mogelijkheden om hondenfaciliteiten te verbeteren.
 • In de begroting van 2023-2026 kan komten met een voorstel om de hondenbelasting gelijk te stellen aan de kosten voor hondenfaciliteiten en het geld daarvoor te oormerken.

De volledige tekst van de motie is hier te lezen.

Overleg met de gemeenteraad over het hondenbeleid in Wageningen

Van links naar rechts: Ryan Gevers, Nicole Pluim en Theo Wolferink

Op 25 oktober waren Ryan Gevers, Theo Wolferink (vervanging Leila Dodds) en Nicole Pluim (petitionaris) te gast op de gemeenteraadsvergadering van Wageningen. Op de agenda stond de APV en een onderdeel daarvan was het hondenbeleid.

Nicole begon met een algemene inleiding en Ryan en Theo gaven uitleg over de Blauwe Bergen en het centrum (Wallenpad en Torckpark).

Ryan vertelde uitgebreid en overtuigend over de noodzaak voor een hond om te spelen met andere honden, kennis te maken met andere mensen en zo sociaal vaardig te worden. Ze kon daarbij putten uit haar eigen ervaring met haar twee honden in de Blauwe Bergen. Ze vertelde over de noodzaak voor honden om los te kunnen lopen, daarvan te leren en lekker te kunnen snuffelen.

Theo vertelde over zijn persoonlijke ervaring met de hond van Leila en hem. Hij was erg verbaasd over het besluit van de gemeente dat honden aangelijnd moesten lopen, omdat loslopen in het centrum nooit tot problemen had geleid. Vaak zorgt het aangelijnd lopen juist voor problemen, omdat de honden dan verstrikt raken in elkaars riem. Verder liet hij weten dat wij voorstanders zijn van een opruimplicht.

Daarna volgden vragen van de raadsleden. Nogmaals werd de vraag gesteld of wij een opruimplicht willen. Ja, dus. Een raadslid die zelf geen hond heeft, vroeg zich af of mensen ook naar buitengebieden kunnen om hun hond uit te laten? Ja, dat kan, maar dan hebben mensen een auto nodig. De Stadspartij staat achter de petitie en Marike van der Leeden vroeg of raadsleden deel kunnen nemen aan de werkgroep. Daar hadden we nog niet over nagedacht, maar later leek ons dat een goed idee en dat lieten we achteraf de raad alsnog weten.

Petra van Amersfoort vroeg wat we van de overige hondenvoorzieningen vinden. We vinden de vier losloopterreinen vies en zouden daar opruimplicht willen. En misschien de terreinen oppimpen.

Ten slotte kreeg de portefeuillehouder het woord en namen wij plaats op de publieke tribune. Burgemeester Floor Vermeulen had niet kunnen achterhalen waar het besluit om te handhaven vandaan kwam, maar het heeft in elk geval tot een discusse geleid en dat is natuurlijk prima.

Hij was blij om te horen dat wij positief staan tegenover een opruimplicht en liet weten dat hij voorstander is van een gebruikersgroep. Maar hij had ook een aantal vragen.

Zo wilde hij nog in het college overleggen hoe er het beste gehandhaafd kon worden. Zijn restricties zoals een tijdslot te handhaven?

Hij stond niet negatief tegenover het aanwijzen van de Blauwe Bergen als losloopgebied. Met de huidige APV zou dat mogelijk zijn. Ten slotte liet Marike weten dat het Wallenpad ook altijd een officieel losloopgebied was geweest.

Tijdens de vergadering kregen we alle ruimte om te spreken, waardoor we ons gehoord en serieus genomen voelden.

Vriendelijke groet,

Nicole 

Aan de gemeenteraad van Wageningen

Van Nicole Pluim (petitionaris), Ryan Gevers en Leila Dodds

Datum overleg: 25 oktober 2021

Op 20 september hebben wij een petitie aangeboden aan de Raad, die inmiddels is ondertekend door 582 personen. De titel van deze petitie is: Maak park De Blauwe Bergen weer hondenlosloopgebied. Begin van dit jaar is ook een petitie opgesteld voor het centrum van Wageningen (Torckpark en Wallenpad) en besproken met het hoofd BOA. Deze petitie is ondertekend door 57 mensen. Wij werken nu samen als ‘Hondenvrienden Wageningen’.  

Bij de petitie zit een verslag waarin wij de reacties van burgers hebben verzameld; ze waren erg ontstemd en verontwaardigd, omdat de gemeente het loslopen van honden in de Blauwe Bergen, maar ook in het Torckpark en het Wallenpad niet meer wilde gedogen en wilde gaan beboeten. Waarbij in het centrum reeds sinds eind 2020 beboet werd zonder voorwaarschuwing. Daarnaast gaf men aan sowieso niet tevreden te zijn met de hondenvoorzieningen in de Gemeente Wageningen, vooral omdat de vier hondenveldjes klein, vies en ranzig zijn.

De klachten zijn duidelijk en daarom zijn wij als hondenvrienden toe aan duurzame oplossingen.

Oplossingen voor de korte termijn:

 1. Gelukkig kon de Gemeente het gedoogbeleid in de Blauwe Bergen blijven toestaan. Nu willen we heel graag met de Gemeente in overleg om dit zo te houden.
 2. We hopen dat het gedoogbeleid voor zowel het Wallenpad als het Torckpark kan worden hersteld, waarbij we voor het Torckpark denken aan een restrictie[1].

Oplossingen voor de langere termijn:

 1. Uit de reacties van burgers waren veel klachten over de vier (!) kleine hondenterreinen. Daarom stellen wij voor om ook daar op korte termijn opruimplicht in te stellen. Dat zou goed kunnen als de veldjes worden ‘opgepimpt’.
 2. Als hondenvrienden stellen we voor om een werkgroep op te richten die zich buigt over het hondenbeleid en de hondenvoorzieningen in onze mooie stad Wageningen.

[1] De restrictie kan inhouden dat er tijdens de winterperiode van 1 oktober tot 1 april geen aanlijnplicht is en dat tijdens de zomerperiode van 1 april tot 1 oktober er geen aanlijnplicht is tussen 06.00 en 12.00 uur.

Petitie op 25 oktober bespreken in de Raad

Vandaag vernam ik de datum waarop de Petitie ‘Maak Park de Blauwe Bergen weer hondenlosloopgebied’ in de raad kan worden besproken. Dat is waarschijnlijk op 25 oktober.

Op de website van de gemeente Wageningen (www.wageningen.raadsinformatie.nl) én in de Stad Wageningen (op de Uit de Raadpagina) wordt de agenda van de Politieke Avond gepubliceerd.

Het hondenlosloopbeleid in de APV

Het hondenlosloopbeleid van de gemeente wordt geregeld in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Binnenkort komt het college met een notitie naar de aard over de actualistatie van de APV. Dit kan voor ons een moment zijn om aan de gemeenteraad ons standpunt over het hondenlosloopbeleid kenbaar te maken. Dat kan mondeling dan wel schriftelijk.

Het kan door een schriftelijke reactie te sturen naar de gemeenteraad (raadgriffie@wageningen.nl), maar je kan je ook aanmelden om deel te nemen aan het rondetafelgesprek.

Maandag 25 oktober is er een rondetafelgesprek met de Raad

De verwachting is dat het rondetafel- en consultatiegesprek over de actualisatie van de APV gaat plaatsvinden op maandag 25 oktober.

De agenda voor die avond wordt volgende week maandag vastgesteld. De Griffie informeert mij hierover uiterlijk volgende week dinsdag. De agenda van de Politieke Avond van 25 oktober is volgende week ook te raadplegen via de website en staat op woensdag 20 oktober in de Stad Wageningen.

Advies en steun is gewenst

Ik ga mij nu eerst beraden, zoals dat in ambtelijke taal heet. En dat betekent gewoon dat ik er even over na ga denken wat we nu het beste kunnen doen.

Als iemand tips heeft of aan wil schuiven. Laat van je horen. Steun en advies zijn altijd welkom. Dat kan door mij een mail te sturen (nicolepluim@hotmail.com).

Nicole Pluim

De petitie is overhandigd, we wachten nu op antwoord

Op maandag 20 september hebben Ryan Gevers en Nicole Pluim de petitie ‘Maak park De Blauwe Bergen weer hondenlosloopgebied’ overhandigd aan burgemeester Floor Vermeulen, voorzitter van de gemeenteraad.

De petitie is massaal ondertekend, met als resultaat 572 handtekeningen.

Met de petitie is een verslag overhandigd waarin de opmerkingen van burgers zijn opgenomen, die reageerden op het gemeentebericht van 29 juli 2021. Dit pdf bestand kan je hieronder downloaden.

We houden je op de hoogte.

Voortgangsbericht van 27 augustus 2021

Beste hondeneigenaren, hondenliefhebbers en andere betrokkenen,

Wat vond ik het fijn om te horen dat de BOA’s voorlopig geen boetes uitdelen in park de Blauwe Bergen als je daar je hond los laat lopen.

Nu is het tijd om alle mensen die de petitie hebben ondertekend te laten weten wat er allemaal in één maand tijd is gebeurd en hoe we verder gaan.

Aanleiding van de petitie

Op de facebookpagina van gemeente Wageningen stond het onderstaande bericht. Veel mensen reageerden hierop verbaasd, boos en verdrietig.

Voor mij was dit bericht, de reacties van alle mensen op facebook en in de krant aanleiding om een petitie te starten.

Facebookbericht gemeente Wageningen op 29 juli 2021

Petitie: Maak park De Blauwe Bergen weer hondenlosloopgebied

De petitie werd massaal getekend. Op het moment dat ik dit bericht schrijf, hebben 485 hondenliefhebbers gereageerd. Dat is echt heel veel. Dank daarvoor.

Al gauw werd ik benaderd door journalisten van De Gelderlander en RTV Rijnstreek. Voor Stad Wageningen kwam de journalist speciaal naar park De Blauwe Bergen waar hij Ryan Gevers en mij interviewde. Voor een goede foto had Ryan nog meer hondenliefhebbers opgetrommeld. Ik werd ook benaderd door een bestuurslid van Bewonersvereniging Noord-West, die de petitie steunt met het drukken van flyers; die zien er prachtig uit. Verder vertelde een groep hondeneigenaren uit het Centrum van Wageningen dat ook zij geen plek meer hebben om hun hond los te laten lopen.

De gemeente hield zich nog even stil (het was vakantietijd), maar twee raadsleden lieten weten dat ze achter ons staan.

Brief naar de burgemeester, portefeuillehouder Handhaving

De petitie sluit op 6 november, en dat duurt nog een paar maanden. Daarom vond ik het belangrijk om vóór die tijd actie te ondernemen. Op zaterdag 14 augustus stuurde ik een brief naar Floor Vermeulen, onze nieuwe burgemeester, portefeuille Handhaving. De maandag erop kreeg een hondeneigenaar van één van de medewerkers van de gemeente een sms-bericht dat er nog geen bekeuringen zouden worden uitgedeeld.

In verband met vakantie kwam een officiële reactie op mijn brief aan de burgemeester pas later. Maar de reactie was er. Op de facebookpagina van gemeente Wageningen lazen we op 24 augustus allemaal het volgende bericht.

Facebookbericht gemeente Wageningen op 24 augustus 2021

Dit bericht heb ik gedeeld op de nieuwe Facebookpagina “Hondenvrienden Wageningen”, zodat meer mensen op de hoogte waren.

Hoe we verder gaan

De petitie sluit 6 november. Tot die tijd kunnen hondenliefhebbers, hondeneigenaren en betrokken nog steeds hun stem laten gelden. We blijven flyers uitdelen en mensen oproepen om te tekenen, want hoe meer mensen ons steunen, hoe sterker we staan.

Als je hebt getekend, vergeet dan niet om je ondertekening te bevestigen via de mail die je daarna ontvangt. Weet je niet zeker of je het goed hebt gedaan, vul de petitie dan opnieuw in, want als je al getekend hebt, krijg je dat te zien.

Laat weten wat je belangrijk vindt

Reageer op dit bericht en…

 • laat mij weten wat je belangrijk vindt voor je hond en voor jezelf;
 • laat mij weten waaróm een losloopgebied voor jou en je hond belangrijk is;
 • laat mij weten waar een losloopgebied aan moet voldoend;
 • laat mij weten…

Reageer hieronder met een (openbare) reactie, of stuur een mail naar nicolepluim@hotmail.com. Ik verzamel alle informatie voor onze gesprekken met gemeente Wageningen.

Tot ziens in park De Blauwe Bergen!

Hartelijke groeten van

Nicole Pluim